סוגי פריטות בגיטרה

לפעולת הנגינה על גיטרה קוראים פריטה, והנגינה נעשית בקצב המתאים לשיר (מה שנקרא, נגינה לפי משקלים). ברמה הבסיסית ביתר, ניתן לומר שיש שני סוגי פריטות בגיטרה. סוג אחד נעשה באמצעות מפרט וסוג נוסף נעשה באמצעות האצבעות. אולם זה כמובן לא מספיק מדויק. מפרט הוא רק כלי עזר, כך שלא משנה אם תעדיפו להשתמש בו או […]