שבת חתן חתונה

חתונה זה בהחלט אירוע פסגה וציון דרך משמעותי של כל זוג היוצא לחיים. אך יש גם המשך ליום הזה של החתונה והחגיגיות לא מסתיימות רק שם. יש את ימי השבע ברכות שהם מכונים שבעת ימי המשתה של הזוג הצעיר אשר בהם נהוג לשמוח עם בני הזוג ולחגוג איתם. אך אין ספק שהיום הכי משמעותי והכי […]